Henkisen terveyden kartoitus

Henkisen terveyden kartoituksen tarkoituksena on saada mahdollisimman laaja ja kokonaisvaltainen käsitys urheilijan henkisen terveyden tilasta. Sillä saadaan tärkeää informaatiota nykyhetkeen vaikuttavien asioiden taustoista sekä mitkä tekijät suojaavat tai toisaalta ilmenevät riskitekijöinä henkisen terveyden alueella. Kartoituksessa käydään läpi henkiseen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä monesta eri näkökulmasta sen eri tasolla: 1. suorituskyky, 2. hyvinvointi, 3. mielenterveys.
 
Kartoitukseen kuuluu esitäytettävä henkisen terveyden kyselylomake, sekä hoitajan ja psykologin kliiniset haastattelut. Aikaa kartoitukseen kuluu muutama tunti, ja sen lisäksi varataan aika myös palautekeskustelulle.
 
Kerätyn informaation pohjalta teemme suunnitelman, joka käydään urheilijan kanssa läpi suullisesti. Urheilja saa palauteen myös kirjallisesti (lausunto). Kartoituksen ja palautekeskustelun jälkeen edetään hoitosuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Urheilija voi kartoituksen pohjalta jatkaa hoitosuunnitelman toteuttamista meidän kanssamme tai hän voi hakeutua haluamansa terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle, jolle voimme toimittaa lausunnon sekä tarvittaessa käydä hoitoneuvottelun. Annamme urheilijan luvalla palautteen myös valmentajalle ja voimme käydä valmentajien tai muiden urheilijan lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kanssa neuvotteluita urheilijan suorituskykyyn ja henkiseen terveydentilaan liittyen. Nämä sovitaan erikseen ja toteutetaan urheilijan toiveiden mukaisesti.

Powered by Powered by