Sovellus

 

Lämpimästi tervetuloa urheilijan henkisen terveydenhuollon sivuille!

Henkisestä terveydestä tai mielenterveydestä puhuminen ei perinteisesti ole kuulunut urheilun eetokseen. Tänä päivänä kuitenkin tiedämme, että urheilu ei suojaa henkiseen terveyteen liittyviltä haasteilta. Urheilijaa voidaan tukea ja auttaa.

Siksi olemme perustaneet urheilijan henkisen terveydenhuollon yksikön ja teemme pioneerityötä Suomessa urheilijoiden sekä lopettaneiden urheilijoiden henkisen terveyden edistämiseksi. Toimimme psykiatrinen sairaanhoitaja-psykologi työparina ja teemme asiakkaillemme henkisen terveyden kartoituksia, hoitosuunnitelmia sekä toteutamme niitä hoidollisen ja psykoterapeuttisen lähestymistavan kautta.

Urheilijaa edesauttaa, kun hän on tietoinen omista henkistä terveyttä suojaavista tekijöistä kuten myös sitä kuormittavista riskitekijöistä. Varhainen tunnistaminen sekä nopeat toimenpiteet ennaltaehkäisevät ongelmien syntymistä ja kumuloitumista.

Meihin voit olla yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut omasta tai urheilijasi henkisen terveyden tilasta. Autamme mielellämme kaikissa kysymyksissä, niin henkisen terveyden edistämiseen kuin psyykkiseen oireiluun liittyvissä tilanteissa.

Terveisin, Mia ja Satu


Powered by Powered by